ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

11/09/2021

ปฏิทินการฝึกอบรมปฏิบัติการงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565

สามารถตรวจสอบปฏิทินได้ที่ website : http://www.rspg.or.th/botanical_school/neo_sbg/files/calendar_sbg_2565.pdf