ประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

09/11/2021

ปฏิทินการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

สามารถตรวจสอบปฏิทินได้ที่ website : http://www.rspg.or.th/domestic/files/calendar_local_2565.pdf